Pozvánka DV 2019

Pravidla a organizační pokyny
Co?
Soutěž v přesnosti přistání – jako obvykle 2 pokusy a výsledky se sčítají
Kdy?

13.10.2019 neděle sraz v 11,00 nahoře na louce pod startem. Ideálně zaparkujte předem své auto u přistávačky a jeďte společně nahoru, ať máme kapacitu na další vývozy. Dodržte, prosím, vyhlášený čas brífinku a registrace, abychom to organizačně zvládli, bude nás určitě přes 20 a chceme to zvládnout za cca 2-3 hodiny, abychom pak mohli případně ještě polétat.

Kde?Jako obvykle
Start: startoviště Dobětice
Přistávačka a cíl: Krásné Březno
Jak a kam?
Po startu se letí k cíli a cestou je třeba udělat alespoň jednu levou 360 st. zatáčku v místě, aby byla vidět z přistání
Jak dlouho?
Na jednotlivý pokus je stanoven časový limit 5 minut, při překročení tohoto limitu, je závodník diskvalifikován
Jak nahoru?
Registrovaní startující mají v případě platného pokusu nárok na 2 vývozy bagáže.
Kdo?
Soutěž jednotlivců:
1)Zúčastnit se může jakýkoliv amatérský pilot(ka) s platnými doklady a náležitostmi a který:
  • Se u zápisu prokáže alespoň jednou platnou známkou PG Krupka pro rok 2018/9 či na místě uhradí ekvivalent.
  • A který uhradí symbolické startovné 50,-Kč
2)Vyhrát a získat cenu může pilot(ka), který splňuje bod 1 a není to PG profesionál, reprezentant, dealer a je to člen či přítel PG klubu Krupka.
Mezinárodní soutěž družstev:
Započítávají se 3 nejlepší výkony tří různých pilotů z každé země, kteří absolvovali dva platné pokusy v soutěži jednotlivců.
O co?
Kromě diplomů a hodnotných cen zapůjčil PG Krupka  úžasný putovní pohár s nimž se vítěz(ové) může do příštího ročníku fotit, laskat a chlubit na sociálních sítích a které na jeho počest ponesou na věky jeho jméno.
Zároveň se však zavazuje, že jej přinese na příští ročník, aby byly k dispozici pro dalšího vítěze.
Co kdyby?
Každý startuje ze své vůle a nese veškerá rizika a odpovědnost, stejně jako při individuálním polétání.
Co když?
O případných námětech, výjimkách, protestech a odchylkách rozhoduje na místě Rada spolku.
Co potom?
Všichni registrovaní startující jsou zváni na občerstvení (proto to startovné)  – vynikající globusovský páreček a nápoj. Bar a bufet budou fungovat do vyčerpání zásob.
Budeme snažit udělat brífink cca na 11 hod. a odlétat vše během 2 – 3 hodin, abychom případně využili ještě vhodné podmínky k volnému létání. Prosíme o dochvilnost.
Těšíme se na viděnou

 

Dobbitzer Ziellande-Wettbewerb 2019
Regeln und organisatorische Anweisungen
Was?
Wettbewerb um Landegenauigkeit – wie üblich werden 2 Versuche und Ergebnisse gewertet.
Wann?
Sonntag 13.10, Briefing 11:00 auf der Wiese unten den Startplatz
Bitte beachten Sie die angekündigte Zeit der Registrierung und Registrierung, um es zu organisieren, wir können über 20 werden und wir wollen ihn in etwa 2-3 Stunden durchführen, damit wir noch trinken können.
Wo?
Wie immer
Start: Start von Dobětice/Dobbitz
Landung und Ziel: Landewiese oberhalb von Krásné Březno/Schön Priesen
Wie und wo?
Nach dem Start fliegt man zum Ziel und davor muss mindestens ein Linkskreis von 360° so gedreht werden, dass man von der Landung aus gesehen wird.
Wie lange?
Für jeden Versuch im Durchgang hat man 5 min und wenn dieses Limit überschritten wird, ist der Teilnehmer disqualifiziert.
Wie kommt man wieder hoch zum Start?
Registrierte Teilnehmer haben Anspruch auf den Hochtransport von 2 Gepäckstücken pro gültigem Versuch.
Wer darf teilnehmen?
Einzelwettbewerb:
1) Jeder Amateur-Pilot mit gültigen Dokumenten und zugelassener Ausrüstung darf teilnehmen.
Die Registrierung muss durch mindestens eine gültige Marke PG Krupka für 2018/9 bestätigt werden
oder Sie zahlen das Äquvalent an Ort und Stelle und der eine symbolische Startgebühr von 50 CZK(2 €) zahlt.
2) Um zu gewinnen und den Preis zu bekommen, darf der Pilot – der Punkt 1 erfüllt – kein PG-Profi, Vertreter, Händler, muss aber ein Mitglied oder Freund von PG Club Krupka sein.
Internationaler Teamwettbewerb:
Es gibt 3 Bestleistungen von 3 verschiedenen Piloten aus jedem Land, die je 2 gültige Versuche im Einzelwettbewerb absolviert haben.
Was [gibt es zu gewinnen]?
Neben Urkunden und wertvollen Preisen verleiht der PG Krupka  bemerkenswerte Wanderpokale, mit denen sich der Gewinner im kommenden ganzen Jahr in sozialen Netzwerken fotografieren, lachen und prahlen kann und die ihm zu Ehren seinen Namen für immer tragen werden.
Gleichzeitig verspricht er, sie für’s nächste Jahr aufzuheben, um für einen weiteren Gewinner verfügbar zu sein.
Was wäre wenn [es Probleme gibt]?
Jeder startet nach Belieben und trägt alle Risiken und Verantwortlichkeiten so wie im individuellen Fliegen.
Wie [verfahren], wenn es [Unstimmigkeiten gibt]?
Mögliche Themen, Ausnahmen, Proteste und Abweichungen werden vom Rat festgelegt.
Was dann noch?
Alle registrierten Starter sind zu einem Imbiss eingeladen (deshalb eine Startgebühr) –  ausgezeichnete Globus Würste und Getränke. Die Bar und das Buffet funktionieren bis der Vorrat reicht.
Wir werden ca. um 11 Uhr ein Briefing zu machen und alles in 2-3 Stunden durchzuführen, um die richtigen Bedingungen für das freie Fliegen zu nutzen. Bitte sei pünktlich. Die genaue Uhrzeit wird in der Whatsap-Einladung angegeben.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen

Sekání přistávačky

V neděli 19.5.2019 proběhla úprava přistávací plochy v Krupce.
Za vydatné pomoci traktůrku firmy HIT Flóra Děčín  posekal Rosťa s Michalem a Jardou celou přistávací plochu.

Rekonstrukce startovačky

Po krásném letovém víkendu 20.-21. dubna, kdy na Krupce zalétli nejen závodníci Raná Cupu pěkné FAI trojúhelníky, přišel velmi silný vítr, který nám zničil startovací koberec. Bylo třeba provést opravu rychle než přijde nějaký větší déšť, pak by bylo vše obtížnější. Naštěstí lokální padáčkáři pochopili vážnost situace a dostavili se v hojném počtu.
Děkujeme všem českým i německým pilotům!

Valná hromada a Zavíraní nebe 23.11.2018

       Po roce, téměř na den přesně, se v pátek 23.11. 2018 tradičně sešlo 34 členů a přátel Paragliding klubu Krupka, aby se ohlédli za uplynulou sezónou a stanovili priority na další období. Místem konání byl, již tradičně, sál v penzionu Na statku v Ústí nad Labem.
      Probrali jsme standardně hospodaření našeho klubu, péči o startovací a přistávací plochy, mimořádné situace a vše co nám uplynulá sezóna přinesla, a také co bychom rádi v nové sezóně vykonali. Připomněli jsme si nejvýznamnější letové a brigádní počiny minulého ročníku a nechyběla samozřejmě diskuze a promítání poučných (a z pohledu dneška) i zábavných videí. Zlatým bodem tohoto slavnostního večera bylo vyhodnocení výsledků v soutěžích, a to jak na celostátní, ale zejména na regionální úrovni. Je třeba vyzdvihnout, že náš region se několika výkony i vepsal do historie. Ať už jsou to rekordní odlety z Čerťáku k Norimberku či mnoho krásných FAI trojúhelníků z Krupky či 6. místo na XContestu týmu Krupka s lety výhradně z tohoto terénu. Došlo i na poděkování členům i přátelům klubu, kteří obzvlášť přispěli k tomu, abychom mohli létat informovaně a startovat a přistávat na upravených plochách. Neboť hlavním účelem našeho klubového snažení i nadále zůstává zachování a údržba letových terénů a rozvoj bezpečného regionálního létání a posilování klubové sounáležitosti.
        Pevně věřím, že si všichni účastníci tento klubový večer užili a i když je to Zavírání nebe, tak už se zase těšíme co nejdřív na viděnou na kopci. A aby to lépe uběhlo, tak alespoň pár obrázků dokreslujících atmosféru večera.
Martin &.

Přistávací runway na Brné vyčištěna!

Dne 3.11. proběhla česko-německá brigáda na Brné. Vzorně jsme vyčistili zarostlou přistávací runway. Trochu jsme ji rozšířili a dávejte pozor při krátkém přistávání na zbytky pařízků.

Dobětický vánek 2018

V sobotu 6.10. se konal jubilejní, 10. ročník soutěže v přesnosti přistání, Dobětický Vánek, který každoročně pořádá Paragliding Klub Krupka.
Celkem se zapsalo 36 pilotů, závod samotný se měřil 34 pilotům, což je historicky největší účast za dobu konání. Letošní podnik byl v pravdě mezinárodní, neboť 15 účastníků byli kolegové z Německa. Z výkonů stojí za povšimnutí nuly Pepy Kluse a Davida Vojtěcha v prvním kole. A protože tito favorité v druhém kole výkon nezopakovali (Pepa křídlo přetáhl a nedoletěl a David si při přiblížení líznul fusakem země 10 metrů od terče), na „bednu“ se tak dostali závodníci s vyrovnaným výkonem v obou kolech. Z vítězství se tak, poprvé v historii, radoval zahraniční účastník Heiko Schlittermann, na druhém místě Zdeněk Enzo Nič, a na třetím Pavel Janeček. V mezinárodní soutěží týmů zvítězil tradičně český tým, tentokrát ve složení Klus, Vojtěch, Nič.
Je třeba vyzdvihnout výkony všech, protože se létalo na běžných křídlech (i s fusaky) a měnící se směr větru a termika na přistání, míchaly pro každého pilota na přiblížení, unikátní koktejl. Ačkoliv nejeden vzduchoplavec skončil za 15 metrovou měřenou hranicí, důležité je, že všichni nakonec ve zdraví zvládli touhu „trefit se ať to stojí, co to stojí“. A o tom to je, protože zítra je taky den, a i když to třeba bude chodit bídně, je lepší jít na kopec než na převaz.
K pohodovému průběhu přispěla i organizační změna, kdy jsme centrum všeho dění nově přesunuli na přistávačku, kde se podávalo i občerstvení a následně proběhl vyhlašovací ceremoniál. A protože počasí opravdu přálo, užili si to nejen účastníci, ale i všichni, kteří přišli fandit.
Děkujeme všem a těšíme se, za rok na viděnou.

 

Pozvánka na DV 2018

Pravidla a organizační pokyny
Co?
Soutěž v přesnosti přistání – jako obvykle 2 pokusy a výsledky se sčítají
Kdy?
Jeden z nadcházejících víkendů (ideálně sobota) počínaje 28.9. při vhodných podmínkách – bude oznámeno přes Whats ap 2-3 dny předem
Dodržte, prosím, vyhlášený čas brífinku a registrace, abychom to organizačně zvládli, bude nás možná přes 20 a chceme to zvládnout za cca 2-3 hodiny, abychom pak mohli případně ještě polétat
Kde?
Jako obvykle
Start: startoviště Dobětice
Přistávačka a cíl: Krásné Březno
Jak a kam?
Po startu se letí k cíli a cestou je třeba udělat alespoň jednu levou 360 st. zatáčku v místě, aby byla vidět z přistání
Jak dlouho?
Na jednotlivý pokus je stanoven časový limit 5 minut, při překročení tohoto limitu, je závodník diskvalifikován
Jak nahoru?
Registrovaní startující mají v případě platného pokusu nárok na 2 vývozy bagáže.
Kdo?
Soutěž jednotlivců:
1)Zúčastnit se může jakýkoliv amatérský pilot(ka) s platnými doklady a náležitostmi a který:
  • Se u zápisu prokáže alespoň jednou platnou známkou PG Krupka pro rok 2017 či na místě uhradí ekvivalent.
  • A který uhradí symbolické startovné 50,-Kč
2)Vyhrát a získat cenu může pilot(ka), který splňuje bod 1 a není to PG profesionál, reprezentant, dealer a je to člen či přítel PG klubu Krupka.
Mezinárodní soutěž družstev:
Započítávají se 3 nejlepší výkony tří různých pilotů z každé země, kteří absolvovali dva platné pokusy v soutěži jednotlivců.
O co?
Kromě diplomů a hodnotných cen zapůjčil PG Krupka 2 úžasné putovní poháry s nimiž se vítěz(ové) může do příštího ročníku fotit, laskat a chlubit na sociálních sítích a které na jeho počest ponesou na věky jeho jméno.
Zároveň se však zavazuje, že jej přinese na příští ročník, aby byly k dispozici pro dalšího vítěze.
Co kdyby?
Každý startuje ze své vůle a nese veškerá rizika a odpovědnost, stejně jako při individuálním polétání.
Co když?
O případných námětech, výjimkách, protestech a odchylkách rozhoduje na místě Rada spolku.
Co potom?
Všichni registrovaní startující jsou zváni na občerstvení (proto to startovné)  – vynikající globusovský páreček a nápoj. Bar a bufet budou fungovat do vyčerpání zásob.
Budeme snažit udělat brífink cca na 11 hod. a odlétat vše během 2 – 3 hodin, abychom případně využili ještě vhodné podmínky k volnému létání. Prosíme o dochvilnost. Přesný čas bude ve Whatsapové pozvánce.
Těšíme se na viděnou 😊

 

Dobbitzer Ziellande-Wettbewerb 2018
Veröffentlicht am 18.9.2018 |
Regeln und organisatorische Anweisungen
Was?
Wettbewerb um Landegenauigkeit – wie üblich werden 2 Versuche und Ergebnisse gewertet.
Wann?
Eines der kommenden Wochenenden (idealerweise Samstag) ab 28.9. unter angemessenen Bedingungen – wird über Whats ap 2-3 Tage im Voraus benachrichtigt
Bitte beachten Sie die angekündigte Zeit der Registrierung und Registrierung, um es zu organisieren, wir können über 20 werden und wir wollen ihn in etwa 2-3 Stunden durchführen, damit wir noch trinken können.
Wo?
Wie immer
Start: Start von Dobětice/Dobbitz
Landung und Ziel: Landewiese oberhalb von Krásné Březno/Schön Priesen
Wie und wo?
Nach dem Start fliegt man zum Ziel und davor muss mindestens ein Linkskreis von 360° so gedreht werden, dass man von der Landung aus gesehen wird.
Wie lange?
Für jeden Versuch im Durchgang hat man 5 min und wenn dieses Limit überschritten wird, ist der Teilnehmer disqualifiziert.
Wie kommt man wieder hoch zum Start?
Registrierte Teilnehmer haben Anspruch auf den Hochtransport von 2 Gepäckstücken pro gültigem Versuch.
Wer darf teilnehmen?
Einzelwettbewerb:
1) Jeder Amateur-Pilot mit gültigen Dokumenten und zugelassener Ausrüstung darf teilnehmen.
Die Registrierung muss durch mindestens eine gültige Marke PG Krupka für 2017 bestätigt werden
oder Sie zahlen das Äquvalent an Ort und Stelle und der eine symbolische Startgebühr von 50 CZK zahlt.
2) Um zu gewinnen und den Preis zu bekommen, darf der Pilot – der Punkt 1 erfüllt – kein PG-Profi, Vertreter, Händler, muss aber ein Mitglied oder Freund von PG Club Krupka sein.
Internationaler Teamwettbewerb:
Es gibt 3 Bestleistungen von 3 verschiedenen Piloten aus jedem Land, die je 2 gültige Versuche im Einzelwettbewerb absolviert haben.
Was [gibt es zu gewinnen]?
Neben Urkunden und wertvollen Preisen verleiht der PG Krupka 2 bemerkenswerte Wanderpokale, mit denen sich der Gewinner im kommenden ganzen Jahr in sozialen Netzwerken fotografieren, lachen und prahlen kann und die ihm zu Ehren seinen Namen für immer tragen werden.
Gleichzeitig verspricht er, sie für’s nächste Jahr aufzuheben, um für einen weiteren Gewinner verfügbar zu sein.
Was wäre wenn [es Probleme gibt]?
Jeder startet nach Belieben und trägt alle Risiken und Verantwortlichkeiten so wie im individuellen Fliegen.
Wie [verfahren], wenn es [Unstimmigkeiten gibt]?
Mögliche Themen, Ausnahmen, Proteste und Abweichungen werden vom Rat festgelegt.
Was dann noch?
Alle registrierten Starter sind zu einem Imbiss eingeladen (deshalb eine Startgebühr) –  ausgezeichnete Globus Würste und Getränke. Die Bar und das Buffet funktionieren bis der Vorrat reicht.
Wir werden ca. um 11 Uhr ein Briefing zu machen und alles in 2-3 Stunden durchzuführen, um die richtigen Bedingungen für das freie Fliegen zu nutzen. Bitte sei pünktlich. Die genaue Uhrzeit wird in der Whatsap-Einladung angegeben.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen😊
Der Beitrag wurde in der Posts-Kolumne veröffentlicht und von Rosťa geschrieben. Sie können einen Link zu Ihren Favouriten speichern oder diesen Beitrag mit Ihren Freunden teilen.

 

„Masakr“ na Krupce

Tak to snad ještě Krupka nezažila! Bylo to jako při nějakých významných závodech. 26.5.2018 se na startu sešla  stovka pilotů a na start se čekala fronta jako za komoušů na banány. Počasí celkem přálo a zalétly se pěkné lety. Přiložené foto to plně vystihuje.

Ukotvení stožáru na Jílovém

Dne 6.4. se uskutečnila akce „Zachraňme Michala Burdu“. On jediný se nebál lézt na starý zrezivělý stožár na hřebeni v Jílovém, kde máme umístěnou sondu i větrný rukáv. Jelikož to už opravdu zavánělo průšvihem, zajistili jsme stožár čtyřmi ocelovými lany. Poděkování za pomoc patří jílovské a děčínské letce.

Krupka připravena na sezónu

Brigáda na Krupce 10.3.2018
Protože jaro už je ve dveřích byl nejvyšší čas odškrtnout si jeden z úkolů ze Zavíraní nebe a připravit startovačku na Krupce na novou sezónu. Naplánovali jsme si vyčistit nálety od cesty až pod start, vyčistit koberec od jehličí a vydrenážovat prostor nad kobercem, aby se nám tam nesplavovalo bláto s kopce. S radostí mohu ohlásit, že se vše podařilo – počasí vyšlo přesně, brigádníků i nářadí byl dostatek, drenáž jsme vymysleli i vyřešili a ještě jsme efektivně zužitkovali starý koberec. Sešlo se nás 23 (+ Míra, který si svou porci odfoukal a odmetal v předtermínu). Podíl české partičky byl třetinový a dvěma třetinami se zúčastnili kolegové z Německa. Po skončení prací se dokonce vyčasilo a prvními dvěma slety byla ověřena připravenost našeho nejvýznamnějšího terénu na novou sezónu.
Děkuji všem účastníkům a přeji vám vespolek, aby ta letošní letecká sezóna byla úspěšná, radostná a hlavně zdravá.
Letu zdar a těšíme se na viděnou na kopci, Martin &.