Zápis z VH 12/2015

Zápis z valné hromady spolku PG Klub Krupka LAA ČR,

která se konala dne 22.12.2015 od 19:00 v restauraci Pivovarská Šenkovna(Ústí n/L)

Přítomni viz příloha č.1 prezenční listina

Program jednání:

Volby

Proběhla volba rady spolku a většina členů odsouhlasila toto nové složení:

Mgr.Martin Brůha – prezident

Miroslav Nový – viceprezident

Mgr.Tomáš Brož – viceprezident

(Pro koordinaci činnosti s kolegy z Německa byl zvolen Heiko Schlittermann)

 

Hospodaření za rok 2015

Informace o účtu a hospodářském výsledku – J. Obořil

Informace o dotaci na Dobětický vánek – M.Brůha

Diskuze o nutných úhradách spojených s činností spolku a vybírání startovného a členských příspěvků

Další body:

Členské příspěvky

Byl odsouhlasen členský příspěvek ve výši 300,- Kč na rok 2016 a každý kdo jej uhradil(í) dostal(ne) na rok 2016 samolepící startovací známku s registračním číslem. Touto startovací známkou s registračním číslem se prokazuje její držitel na terénu Krupka. Pro ty kdo, se neprokáží touto známkou, bylo pro tento terén odsouhlaseno denní startovné ve výši 50 Kč. Distribuce známek bude prováděna členy klubu, koordinuje Martin Brůha. Dobrovolníci si u něj mohou vyzvednout startovací známky, které budou zúčtovány proti vybraným poplatkům.

 

Platby denního startovného pro terén Krupka – možnosti úhrady

Hotově proti stvrzence PG Krupka – výběrčí M.Brůha, M. Nový, J. Obořil plus dobrovolník? – výrobu a číselnou řadu zajistí R.Sedliský

SMS Prodiskutována možnost plateb prostřednictvím SMS. Preferovaná platba je na účet klubu vedený u FIO Banky. Číslo účtu 2100201239/2010.

Webové stránky:

Provoz a technická podpora Mirek Volný a Rosťa Sedliský

Koordinace obsahu a vkládání příspěvků – zajistí rada plus Rosťa Sedliský

Pokud máte příspěvek, zašlete jej na mbruha@qfinance.cz

Aktualizace stanov

Zajistit aktualizaci a soulad stanov klubu a legislativy, včetně definice základních pojmů – členský příspěvek, startovací známka, členství, klubová činnost, atd. – zajistí rada

Aktualizace tabule na startovišti Krupka

Informace o denním startovném (SMS, výběrčí), ročním startovném (vzor startovací známky), odkaz na webové stránky klubu, info o přistávačce

Zajistí rada s R.Sedliským a V. Kuličem

Správa startovišť

Byli odsouhlaseni správci startovišť, kteří by měli zajistit provozuschopnost a bezpečnost terénů v rámci platné legislativy, a to osobně či zorganizovat brigádu

Náklady spojené s údržbou (struny, palivo do sekaček, kotouče apod.) je možné proti dokladu uhradit

Správci:

Čerťák              – Miroslav Nový

Brná                 – Václav Thoř

Dolní Zálezly     – David Vojtěch

Dobětice          – Martin Polic (odstranění náletů)

Krupka             – Josef Obořil (úprava příchodu, odklon povrchové vody, lóže, přistávačka)

Homole             – Martin Brůha

Trabice             – Tomáš Bílkovský

Jílové SZ a SV    – Rosťa Sedliský

Přípeř                           – Rosťa Sedliský

Mukařov                       – Miroslav Volný

 

Východní startoviště

Hledáme stále vhodný terén pro východní směr

Návrh M.Polic – Vaňov Ořechovka –  je však třeba najít i vhodnou přistávačku – místní šetření – M.Polic, M.Brůha plus ?

 

Meteosonda

Stávající umístění sondy na Krupce není efektivní. Jednak nefunguje a informace nemá praktickývýznam a aktuální informace z této oblasti lze vyčíst ze sondy na Cínovci.

Návrh – hledáme možnost umístění na Ostrém či Vaňovském vrchu, kde by monitoroval oblast nejfrekventovanější terénů – Brná, Čerťák, Zálezly

Místní šetření zajistí rada plus ?

 

Přebalování záložek

Tradiční akce v prosinci ve spolupráci se Základní školou létání a LAA

 

Soutěže pro sezónu  2016

Regionální klubová soutěž PG Krupka Cup

Motto: není malých přeletů

Smyslem je zasoutěžit si v rámci Klubu se známými piloty na místních terénech

Podkladem pro hodnocení jsou data z ČPP pouze ČR – pokud se nám podaří vytáhnout pouze naše startovačky (Zlatník, Stropník, Krupka, Jílové SZa SV, Homole, Brná, Čerťák, Dobětice, Dolní Zálezly,Trabice, Radobýl, Přípeř) – zajistí rada

Účastníkem může být ten kdo, zaplatil členské příspěvky, je členem Klubu a účastní se klubové činnosti

ČPP spolková soutěž

Motto: ve světě se neztratíme

Smyslem je zasoutěžit si v rámci standardního nastavení ČPP

Podkladem pro hodnocení jsou data z ČPP (ČR a Evropa)

Účastníkem může být ten kdo, zaplatil členské příspěvky, je členem Klubu a účastní se klubové činnosti

Křovák roku

Motto:To se může stát každému

Smyslem  je monitorovat mimořádné situace a poučit se z nich

Účastníkem může být ten kdo, zaplatil členské příspěvky, je členem Klubu a účastní se klubové činnosti

 

Dobětický vánek

Motto: přistanu přesně tam kam chci

Klubová akce pro rozvoj dovednosti bezpečného a cíleného přistání

Požádáme včas o dotaci

Účast otevřena pro každého příchozího pilota s platnými doklady

Garant akce: M.Polic

 

Za správnost:

Josef Obořil, Martin Brůha