Přebalení záložáku

Ahoj piloti,
přebalení záložáků proběhne distančně takto:
– v pondělí 23.11. navečer si Míra Volný převezme záložáky (případně záložáky se sedačkou)
– ve čtvrtek 26.11. večer vše doveze zpět. Pokud máte zájem, tak v neděli navečer dovezte záložák na kontaktní místo nebo nejpozději v pondělí do 16.00hod. Záložák bude mít cedulku se jménem a číslem piloťáku.
Kontaktní místa:
Pro Ústí a okolí: Martin Brůha, Šrámkova 67, UL
Pro Teplice a okolí: Pavel Křivan, Husova 29, Hostomice
Pro Děčín a okolí: Rosťa Sedliský, Budapešťská 25, DC
Kdo není členem Svazu paraglidingu přidá ještě 350.-Kč. Kdo je pouze člen LAA ČR, ten se musí do Svazu přihlásit. Je to zdarma a na pár kliknutí.
Záložák rozhoďte 24h předem!
Martin

Zavírání nebe 2020 – Zrušeno!!!


Bohužel současná situace neumožňuje uspořádání Valné hromady v původním termínu. Náhradní termín sdělíme, jakmile se situace zlepší.

Ahojte,
zveme vás na tradiční „Zavírání nebe“, které se letos uskuteční dne (zatím nevíme) v Ústí nad Labem v pensionu Na statku http://www.nastatku-usti.cz/
Pěkné prostředí, kvalitní kuchyně, dobré pivo, ochotný personál, a hlavně: dostatečná kapacita jak pro parkování, tak pro samotné posezení.
Program je tradiční, tedy ohlédnutí za uplynulou sezónou z pohledu:
Hospodaření klubu
Startovacích a přistávacích ploch
Klubových soutěží
Mimořádných událostí
Klubové známky na novou sezónu (500 a 300Kč)
Kdo máte něco zajímavého k vidění, tak to vezměte s sebou – a samozřejmě cokoliv do oblíbené soutěže „Křovák roku“
No, a to nejdůležitější je, že se sejdeme a zavzpomínáme na příhody nedávné či dávné, skutečné i neskutečné.
Těšíme se na viděnou,
Martin &.

Zpráva o stavu místních startovaček

Text: Martin Brůha

Všichni toužíme volně létat, proto jsme absolvovali kurzy, pořídili si výstroj, uhradili povinné pojištění a příspěvek na údržbu terénů a pak už jen více či méně směřujeme své konání tak, abychom se dostali co nejčastěji a nejpohodlněji a nejbezpečněji do vzduchu. Spousta pilotů se domnívá, že tím jsou jejich závazky pro provozování tohoto krásného sportu vyrovnány.

Každý let ovšem začíná startem z nějakého pozemku a končí přistáním na nějaký pozemek, který někomu patří. Kdo z vás létá delší dobu, jistě zaznamenal, že nových aktivních pilotů výrazně přibývá, jsou mobilnější a zároveň majitelé pozemků, či ochranáři, stále více řeší, kdo, že jim na pozemek stále častěji a ve větším počtu  jezdí a případně parkuje/blokuje, kdo jim vyrobil či rozšířil v lese mýtinku, kdo jim přistává na stadionu, či ruší přeletem toho či onoho živočicha anebo i majitele přelétávané nemovitosti.

Poselstvím této úvahy je připomenutí, že z paraglidingu se stává relativně „materiálně dostupná a masová“ záležitost a pro její provozování je, kromě jiného, nezbytné pěstovat vztahy s těmi, kteří nám umožňují vůbec odstartovat, a samozřejmě i přistát. V našich regionálních podmínkách, o kterých piloti z jiných koutů republiky mohou jen snít, většinově startujeme, létáme a přistáváme v bezprostřední blízkosti zastavěných ploch či komerčních pozemků. To navíc mnohde v CHKO či NPR, a to vše je časovaná bomba. Z chování některých pilotů vyznívá, že doufají či dokonce považují za samozřejmé, že až bude „letovo“ zajdou „tam, co vždycky“ a odstartují si – a přistanou si „tam co vždycky“.  Kéž by, ale ač si to chceme či nechceme připustit, tak v životě je vše v režimu – prozatím. Máme tu naprosto unikátní škálu terénů kumulovaných „na pětníku“, a dokonce skoro na všechny směry větru. Skoro, protože o východní  startovačky na Dlouhém vrchu jsme už kdysi přišli nedohodou s lesníky a o Kubačku, pokračující těžbou v lomu.

Jsou regiony s výbornou termikou, ale kdo si chce zalítat musí startovat až na ně dojde řada ve frontě na navijáku či odvijáku. Jinými slovy – mít možnost odstartovat pár kilometrů od domova, v místě a čase, který mi vyhovuje je naše zdejší unikátní „genius loci“ a velký luxus, který bychom měli ochraňovat. Protože startovačky (i přistávačky) mohou být do budoucna „úzký profil“.

Níže zkusím zrekapitulovat aktuální situaci na terénech, o kterých něco vím.  Chtěl bych to s vámi posdílet, protože každý pilot svým pobytem na těchto místech přispívá k tomu, jak budou do budoucna využitelné pro létání. A dlouhodobá udržitelnost letových terénů je i hlavní smysl našeho klubu.

 1. Krupka – klíčový letový terén Krušných hor pro J směry. Poprvé v historii máme dotažené nájemní smlouvy s vlastníky dotčených pozemků. A to jak na pozemek nad cestou (Lesy ČR), tak pozemek pod cestou (církev). Díky tomu proběhla úprava odletového koridoru, který je nyní významně bezpečnější. Ošetřeno nájemními smlouvami s vlastníky a magistrátem TP. Je zde také nově osazená meteosonda. Je třeba jen dodržovat provozní řád a přistávat na určené ploše vedle dětského hřiště. Přistávačka je ošetřena dohodu s nájemcem a reciproční brigádou, kdy jsme plochu vyčistili od betonů a kamenů.
 2. Čerťák – klíčový letový terén v CHKO pro S směry. Od loňska probíhá konstruktivní komunikace (a dnes bych řekl, že i spolupráce) s vlastníkem/nájemcem pozemku, který slíbil tolerovat vysekání a používání startovací plochy. Ošetřeno dvěma recipročními brigádami při budování nové přístupové cesty lesem kolem louky a dodržení přístupu na startovačku po této cestě. Parkování výhradně u silnice, kde má být zbudováno parkoviště a celá plocha pastviny bude ohrazena. Přistání na hřišti je zatím tolerováno, ale v žádném případě není žádoucí, tím méně během sportovních aktivit. Přistání zde, je relativně náročné na správný rozpočet a při vyšším výskytu mimořádných událostí, kterých je každoročně několik, hrozí negativní reakce místních. Meteosonda je osazená na Vaňovském vrchu po dohodě s lesníkem.
 3. Koštovská Homole – startovací plocha v CHKO je nyní upravena tak, že odletový koridor je významně bezpečnější, ovšem stále vyžaduje zvládnutí startu na relativně exponovaném terénu. Bylo by užitečné využít každý pobyt na startu k odstranění plevele, který je z jara poddajný, ale při zaschnutí, v letních měsících, se do něj zachytávají šňůry a významně to ztěžuje, i tak, náročný start.
 4. Jílové SV – po citlivých jednáních a uhrazení nákladů na vypracování geometrického plánu je oznámením magistrátu města Jílového povolena paraglidingová činnost. Mýtina je upravena a vyčištěna. Přímo u přistávačky provozujeme sondu po dohodě s vlastníkem objektu. Tato startovačka je předmětem sváru v zastupitelstvu a její další fungování mohou ovlivnit příští komunální volby.
 5. Jílové SZ – osazení stožáru sondou a rukávem včetně jeho nového ukotvení stožáru. Opakované úpravy odletového koridoru a čištění startovací plochy významně zvýšilo bezpečnost a pohodlí startu. Riziko dalšího fungování je obdobné jako u Jílového SV.
 6. Brná – leží v CHKO České středohoří a stráň hned pod hranou startu je navíc přírodní rezervace Sluneční stráň. S majitelem louky je ústní dohoda o možnosti startovat resp. citlivě (maloplošně) vysekávat trávu na startu (nikoliv pod hranou). Stává se z toho zájezdní piknikové místo, které generuje nebezpečí zvýšené pozornosti kvůli ohništím, sekání stromů jako paliva a množství odpadků. Je zde také vysoká pravděpodobnost omezení letu v Průčelské rokli kvůli hnízdění chráněného sokola. Otázka je také, jak se bude vyvíjet rozloha a umístění přistávací plochy, která sestává z lukrativních stavebních pozemků a je postupně zastavována. Proběhla informace o umístění nebezpečných ocelových vytyčovacích tyčí ve stávajícím  přistávacím koridoru, který jsme loni zásadně pročistili.
 7. Dobětice – vzhledem k Brné, relativně málo využívaná startovačka s pohodlným přístupem i startem. Není v CHKO, je vedena jako travní porost, díky změně vlastníka zde proběhla kompletní a zásadní revitalizace tak, aby byla uživatelsky příjemná i bezpečná. Majitel toleruje starty PG, nehrozí zde výstavba ani žádná jiná omezení. Je zde vyšší náročnost na pravidelnou údržbu, odstraňování náletů a ostružiníku. Je v plánu odstranění všech stromů na hraně pozemku a tím zvýšení bezpečnosti i pro JV směry větru. Přistávací plochy v Krásnem Březně se objevily nedávno v nabídce realitních kanceláří, zamýšlená výstavba zatím indikována nebyla.
 8. Přípeř – tato plocha vznikla díky pružnému a citlivému jednání s Lesy ČR a jsme tam dočasně tolerováni s tím , že je již pod hranou osázena a bude se postupně zalesňovat. Je tam umístěna sonda. Přistávací plocha by mohla být ohrožena v případě realizace projektu stavby jezu v Děčíně.
 9. Frňák – v současnosti relativně málo užívaná startovačka v CHKO, frekventované výletní místo, sledované ochranáři i místními. Její praktické využití je limitováno vegetací velkých a houževnatých rostlin, které pokud vyrostou neumožňují start. Její případnou údržbu je třeba provádět velmi citlivě. Přistávačka je udržovaná prořezem náletových stromků a také vyžaduje dovednost cíleného přistání.
 10. Zlatník – národní přírodní rezervace (NPR), s Agenturou ochrany přírody vyjednána výjimka pro létání v NPR do 31.12.2022. Létat je povoleno kromě období od začátku února do konce května při dodržování provozního řádu umístěného na startu včetně pravidel pro přístup a údržbu plochy. Rádi předáme agendu kolem Zlatníku, někomu, kdo to má blíž a chce vynaložit úsilí či využít znalost místních poměrů ke zlepšení podmínek pro létání v této lokalitě.
 11. Trabice – příležitostně využívaný terén v CHKO s nahodilou údržbou, bez smluvních vztahů, a relativně bez omezení. Na hranici postupující lomové těžby nyní vzdálené cca 20m od startu.
 12. Radobýl – příměstská turistická vyhlídka v CHKO nyní bez údržby, bez smluvních vztahů, původní přistávací plocha přeměněna ve vinici, současná přistávačka vyžaduje včasné odpoutání od kopce a dovednost cíleného přistání.
 13. Střížák – dříve využíván jako tréninkový kopec při silnějším S větru. Nyní pro létání nepoužitelný z důvodu zanesení nálety. Investice do jeho znovuzprovoznění vzhledem k převýšení a potenciálu nedává smysl.
 14. Stropník – kopec s termickým potenciálem a velkým převýšením, náročný/nebezpečný start na suťovisku do skalní rozsedliny na V směr. Logisticky komplikovaný přístup.
 15. Ostatní – Kapucín, Meziboří, Stropník – příležitost pro místní piloty ke kultivaci a legalizaci startovacích a přistávacích ploch.
Další doplňující informace naleznete na našem webu v sekci Startovačky
Martin Brůha

*

Zavírání nebe 2019

Ahojte,
zveme vás na tradiční „Zavírání nebe“,
které se letos uskuteční v pátek 29.11.2019 od 18,00 hod. v Ústí nad Labem
v pensionu Na statku http://www.nastatku-usti.cz/
Pěkné prostředí, kvalitní kuchyně, dobré pivo, ochotný personál, a hlavně: dostatečná kapacita jak pro parkování, tak pro samotné posezení, takže rodinní příslušníci a příslušnice jsou vítáni, určitě se vejdeme všichni.
Program je tradiční, tedy ohlédnutí za uplynulou sezónou z pohledu:
Hospodaření klubu
Startovacích a přistávacích ploch
Klubových soutěží
Mimořádných událostí
Klubové známky na novou sezónu (500 a 200Kč)
Kdo máte něco zajímavého k vidění, tak to vezměte s sebou – a samozřejmě cokoliv do oblíbené soutěže „Křovák roku“
No, a to nejdůležitější je, že se sejdeme a zavzpomínáme na příhody nedávné či dávné, skutečné i neskutečné.
Těšíme se na viděnou,
Martin &.

Dobětický Vánek 2019

V neděli 14.10. se konal již 11. ročník soutěže v přesnosti přistání, Dobětický Vánek, který každoročně pořádá náš klub.

Celkem se zapsalo, a také závodilo, 34 pilotů, což je vyrovnaná účast loňského rekordního ročníku. Letošní podnik byl opět v mezinárodním duchu, neboť 7 účastníků byli kolegové z Německa. Soutěž osvěžila i účast našich „leteckých mladíků“, jejichž přiblížení, a zpravidla i následný průlet cílovou oblastí, poutal pozornost přihlížejících. Z výkonů stojí za povšimnutí výkon Míry Emmera, který svým 6. místem ukázal o dvě generace mladším soupeřům, jak se to dělá. Také nula Jirky Schovance, a především vyrovnaný výkon vítěze Pavla Janečka, který po loňském 3. místě intenzivně piloval a zvítězil letos součtovým výkonem z obou letů – 9 cm. Ostatně centimetry začínají hrát stále významnější roli, takže se možná blíží čas zavedení měření prostřednictvím elektronické palačinky. Ovšem na druhé straně pro významnou část pelotonu byla trefa do kružnice o průměru 30 metrů daleko za hranicemi možností. V mezinárodní soutěži týmů zvítězil tradičně český tým, tentokrát ve složení Pavel Janeček, Jirka Schovanec, Václav Thoř. Je třeba vyzdvihnout výkony všech, protože vzhledem k probouzející se termice s mírným větrem a tradičnímu umístění cílové plochy, bylo v tomto členitém terénu, každé přiblížení výzvou. I když někdy kousek dál, přesto všichni přistáli v pořádku, a to je stále nejdůležitější. S postupujícím časem ambice ustupovaly a soutěž se postupně proměňovala ve velký rodinný piknik na přistávačce, kde se sbíraly, neméně důležité, rodinobody. Tam také proběhl tradiční ceremoniál – vyhlašování vítězů a občerstvení.

To vše pod azurovým nebem a teplým říjnovým sluníčkem, takže – krásnej den. Děkujeme všem a těšíme se, za rok na viděnou.

Výsledková listina DV 2019

 

Děkujeme všem a těšíme se, za rok na viděnou.

Pozvánka DV 2019

Pravidla a organizační pokyny
Co?
Soutěž v přesnosti přistání – jako obvykle 2 pokusy a výsledky se sčítají
Kdy?

13.10.2019 neděle sraz v 11,00 nahoře na louce pod startem. Ideálně zaparkujte předem své auto u přistávačky a jeďte společně nahoru, ať máme kapacitu na další vývozy. Dodržte, prosím, vyhlášený čas brífinku a registrace, abychom to organizačně zvládli, bude nás určitě přes 20 a chceme to zvládnout za cca 2-3 hodiny, abychom pak mohli případně ještě polétat.

Kde?Jako obvykle
Start: startoviště Dobětice
Přistávačka a cíl: Krásné Březno
Jak a kam?
Po startu se letí k cíli a cestou je třeba udělat alespoň jednu levou 360 st. zatáčku v místě, aby byla vidět z přistání
Jak dlouho?
Na jednotlivý pokus je stanoven časový limit 5 minut, při překročení tohoto limitu, je závodník diskvalifikován
Jak nahoru?
Registrovaní startující mají v případě platného pokusu nárok na 2 vývozy bagáže.
Kdo?
Soutěž jednotlivců:
1)Zúčastnit se může jakýkoliv amatérský pilot(ka) s platnými doklady a náležitostmi a který:
 • Se u zápisu prokáže alespoň jednou platnou známkou PG Krupka pro rok 2018/9 či na místě uhradí ekvivalent.
 • A který uhradí symbolické startovné 50,-Kč
2)Vyhrát a získat cenu může pilot(ka), který splňuje bod 1 a není to PG profesionál, reprezentant, dealer a je to člen či přítel PG klubu Krupka.
Mezinárodní soutěž družstev:
Započítávají se 3 nejlepší výkony tří různých pilotů z každé země, kteří absolvovali dva platné pokusy v soutěži jednotlivců.
O co?
Kromě diplomů a hodnotných cen zapůjčil PG Krupka  úžasný putovní pohár s nimž se vítěz(ové) může do příštího ročníku fotit, laskat a chlubit na sociálních sítích a které na jeho počest ponesou na věky jeho jméno.
Zároveň se však zavazuje, že jej přinese na příští ročník, aby byly k dispozici pro dalšího vítěze.
Co kdyby?
Každý startuje ze své vůle a nese veškerá rizika a odpovědnost, stejně jako při individuálním polétání.
Co když?
O případných námětech, výjimkách, protestech a odchylkách rozhoduje na místě Rada spolku.
Co potom?
Všichni registrovaní startující jsou zváni na občerstvení (proto to startovné)  – vynikající globusovský páreček a nápoj. Bar a bufet budou fungovat do vyčerpání zásob.
Budeme snažit udělat brífink cca na 11 hod. a odlétat vše během 2 – 3 hodin, abychom případně využili ještě vhodné podmínky k volnému létání. Prosíme o dochvilnost.
Těšíme se na viděnou

 

Dobbitzer Ziellande-Wettbewerb 2019
Regeln und organisatorische Anweisungen
Was?
Wettbewerb um Landegenauigkeit – wie üblich werden 2 Versuche und Ergebnisse gewertet.
Wann?
Sonntag 13.10, Briefing 11:00 auf der Wiese unten den Startplatz
Bitte beachten Sie die angekündigte Zeit der Registrierung und Registrierung, um es zu organisieren, wir können über 20 werden und wir wollen ihn in etwa 2-3 Stunden durchführen, damit wir noch trinken können.
Wo?
Wie immer
Start: Start von Dobětice/Dobbitz
Landung und Ziel: Landewiese oberhalb von Krásné Březno/Schön Priesen
Wie und wo?
Nach dem Start fliegt man zum Ziel und davor muss mindestens ein Linkskreis von 360° so gedreht werden, dass man von der Landung aus gesehen wird.
Wie lange?
Für jeden Versuch im Durchgang hat man 5 min und wenn dieses Limit überschritten wird, ist der Teilnehmer disqualifiziert.
Wie kommt man wieder hoch zum Start?
Registrierte Teilnehmer haben Anspruch auf den Hochtransport von 2 Gepäckstücken pro gültigem Versuch.
Wer darf teilnehmen?
Einzelwettbewerb:
1) Jeder Amateur-Pilot mit gültigen Dokumenten und zugelassener Ausrüstung darf teilnehmen.
Die Registrierung muss durch mindestens eine gültige Marke PG Krupka für 2018/9 bestätigt werden
oder Sie zahlen das Äquvalent an Ort und Stelle und der eine symbolische Startgebühr von 50 CZK(2 €) zahlt.
2) Um zu gewinnen und den Preis zu bekommen, darf der Pilot – der Punkt 1 erfüllt – kein PG-Profi, Vertreter, Händler, muss aber ein Mitglied oder Freund von PG Club Krupka sein.
Internationaler Teamwettbewerb:
Es gibt 3 Bestleistungen von 3 verschiedenen Piloten aus jedem Land, die je 2 gültige Versuche im Einzelwettbewerb absolviert haben.
Was [gibt es zu gewinnen]?
Neben Urkunden und wertvollen Preisen verleiht der PG Krupka  bemerkenswerte Wanderpokale, mit denen sich der Gewinner im kommenden ganzen Jahr in sozialen Netzwerken fotografieren, lachen und prahlen kann und die ihm zu Ehren seinen Namen für immer tragen werden.
Gleichzeitig verspricht er, sie für’s nächste Jahr aufzuheben, um für einen weiteren Gewinner verfügbar zu sein.
Was wäre wenn [es Probleme gibt]?
Jeder startet nach Belieben und trägt alle Risiken und Verantwortlichkeiten so wie im individuellen Fliegen.
Wie [verfahren], wenn es [Unstimmigkeiten gibt]?
Mögliche Themen, Ausnahmen, Proteste und Abweichungen werden vom Rat festgelegt.
Was dann noch?
Alle registrierten Starter sind zu einem Imbiss eingeladen (deshalb eine Startgebühr) –  ausgezeichnete Globus Würste und Getränke. Die Bar und das Buffet funktionieren bis der Vorrat reicht.
Wir werden ca. um 11 Uhr ein Briefing zu machen und alles in 2-3 Stunden durchzuführen, um die richtigen Bedingungen für das freie Fliegen zu nutzen. Bitte sei pünktlich. Die genaue Uhrzeit wird in der Whatsap-Einladung angegeben.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen

Sekání přistávačky

V neděli 19.5.2019 proběhla úprava přistávací plochy v Krupce.
Za vydatné pomoci traktůrku firmy HIT Flóra Děčín  posekal Rosťa s Michalem a Jardou celou přistávací plochu.

Rekonstrukce startovačky

Po krásném letovém víkendu 20.-21. dubna, kdy na Krupce zalétli nejen závodníci Raná Cupu pěkné FAI trojúhelníky, přišel velmi silný vítr, který nám zničil startovací koberec. Bylo třeba provést opravu rychle než přijde nějaký větší déšť, pak by bylo vše obtížnější. Naštěstí lokální padáčkáři pochopili vážnost situace a dostavili se v hojném počtu.
Děkujeme všem českým i německým pilotům!

Valná hromada a Zavíraní nebe 23.11.2018

       Po roce, téměř na den přesně, se v pátek 23.11. 2018 tradičně sešlo 34 členů a přátel Paragliding klubu Krupka, aby se ohlédli za uplynulou sezónou a stanovili priority na další období. Místem konání byl, již tradičně, sál v penzionu Na statku v Ústí nad Labem.
      Probrali jsme standardně hospodaření našeho klubu, péči o startovací a přistávací plochy, mimořádné situace a vše co nám uplynulá sezóna přinesla, a také co bychom rádi v nové sezóně vykonali. Připomněli jsme si nejvýznamnější letové a brigádní počiny minulého ročníku a nechyběla samozřejmě diskuze a promítání poučných (a z pohledu dneška) i zábavných videí. Zlatým bodem tohoto slavnostního večera bylo vyhodnocení výsledků v soutěžích, a to jak na celostátní, ale zejména na regionální úrovni. Je třeba vyzdvihnout, že náš region se několika výkony i vepsal do historie. Ať už jsou to rekordní odlety z Čerťáku k Norimberku či mnoho krásných FAI trojúhelníků z Krupky či 6. místo na XContestu týmu Krupka s lety výhradně z tohoto terénu. Došlo i na poděkování členům i přátelům klubu, kteří obzvlášť přispěli k tomu, abychom mohli létat informovaně a startovat a přistávat na upravených plochách. Neboť hlavním účelem našeho klubového snažení i nadále zůstává zachování a údržba letových terénů a rozvoj bezpečného regionálního létání a posilování klubové sounáležitosti.
        Pevně věřím, že si všichni účastníci tento klubový večer užili a i když je to Zavírání nebe, tak už se zase těšíme co nejdřív na viděnou na kopci. A aby to lépe uběhlo, tak alespoň pár obrázků dokreslujících atmosféru večera.
Martin &.

Přistávací runway na Brné vyčištěna!

Dne 3.11. proběhla česko-německá brigáda na Brné. Vzorně jsme vyčistili zarostlou přistávací runway. Trochu jsme ji rozšířili a dávejte pozor při krátkém přistávání na zbytky pařízků.