Zápis v VH PG Krupka 14.1.2017

Místo konání: Pivovarská šenkovna, Ústí nad Labem
Přítomno: 25 členů
Chybí: 7 členů
Dále přítomno: 10 přátel

Smyslem existence našeho klubu je především:

 • Koordinace činnosti členů pro zachování a údržbu letových terénů
 • Společné aktivity pro zvýšení efektivity a bezpečnosti létání
 • Sdílení informací (letové aktivity, meteo informace, přebalování záložek, změny v pravidlech a terénech, rozbor a eliminace mimořádných situací, pojištění atd.)
 • Dobětický vánek, Zavírání nebe, meteo přednáška/beseda, beseda na téma 1.pomoc – zdravověda
Zpráva o hospodaření
– máme vyrovnaný rozpočet – co vysbíráme to utratíme za pronájem, údržbu terénů, webovky a ceny do soutěží.
Definice vztahu ke klubu
Byly definovány 3 statusy – člen klubu, přítel klubu, návštěvník
 • Člen – příspěvek, přihláška, stanovy, společné aktivity
 • Přítel – příspěvek, stanovy, společné aktivity
 • Návštěvník – startovné (roční, denní)
Členové a přátelé spolku mají povinnost starat se o terény anebo přispět na jejich údržbu.
Odsouhlasen roční příspěvek 300Kč pro terén Krupka a nový příspěvek 200Kč pro 9 místních terénů nebo přijmout správcovství nějakého z těchto terénů.
Členové a přátelé spolku (přátelé nehlasují, jinak vše jako členové – přebalování, účast na VH, účast v soutěžích, účast na besedách, zapojení do WhatsApp skupiny)
Noví členové
Rozhodnutím rady byli ke dni 14.1.2017 přijati další členové spolku: Petr Hauk, Karel Hercik, Josef Pour, Stanislav Dašek, Ladislav Vavřín
Správcovství terénů
Ke správcovství na jednotlivých terénech pro rok 2017 se přihlásili členové viz. příloha.
Pozn. Je třeba zlepšit údržbovou kázeň a tím zajistit bezpečnost terénů.
Údržbu terénů provádět v souladu s obecně platnými předpisy. Správcové terénů mohou požádat o příspěvek na údržbu terénů proti účtence (palivo, spotřební materiál atd.)
Na Krupce je třeba dodržovat přistávání výhradně na přistávací ploše. Každého, kdo to poruší je třeba na to důrazně upozornit.
Na Čerťáku je třeba upozorňovat příchozí piloty, kteří tento terén neznají, že je to terén výhradně pro zkušené piloty, kteří se v případě nouze trefí na hřiště (popis tohoto terénu viz. naše webovky sekce Startovačky Čerťák – provozní řád)
PS. Brigáda na Doběticích bude svolána až zmizí sníh a týká se všech dobrovolníků bez ohledu na status a správcovství
Mimořádné situace
Všechny mimořádné situace byl způsobeny špatným odhadem povětrnostních podmínek pilotem.
(silný nebo nárazový vítr, nevhodný směr větru)
Všechny se obešly bez vážnějších zranění.
Soutěže
Vyhodnotili jsme výsledky soutěží vyhlášených na rok 2016
XContest Open (ČR a Evropa)
1.Robert Kulhánek – pozice 35 a 583 bodů
2.Michal Fikejs – pozice 57 a 521 bodů
3.Míra Nový – pozice 91 a 399 bodů
PG Krupka CUP
 1. Míra Nový 302b.
 2. Martin Brůha 225b.
 3. David Vojtěch 223b.
Pozn. PG Krupka Cup 2017 je již funkční a na webových stránkách v Příspěvcích je popis jak se přihlásit.
Dobětický Vánek 2016
Byl vyhodnocen v den soutěže a výsledky jsou již uvedeny na webových stránkách.
Křovák roku 2016
Téměř jednohlasně – Daniel Mitscherling
Různé:
VH schválila jednohlasně záměr zakoupit a osadit meteo sondu na Vaňovský vrch (Brůha, Sedliský)
Michal Fikejs se přihlásil k využití možnosti požádat o dotaci od LAA (Brůha, Fikejs)
Upozornění na povinnost sjednání odpovědnostních pojistek z provozu SLZ pro rok 2017 (všichni piloti)
VH schválila statusy a změny v koncepci příspěvků a startovného:
 • Člen a přítel spolku (300 + správcovství nebo 200)
 • Návštevník – roční startovné na Krupce 300 a roční startovné na dalších 9 terénech o které se staráme 200
Pozn. Byly již vyrobeny nové nálepky (za správcovství či poplatek 200kč), každý se statusem člen nebo přítel klubu by měl mít umístěny obě nálepky na výstroji (přilbě)
Nálepky jsou k dispozici u Martina Brůhy a budou průběžně distribuovány.
Zpracoval:
Martin Brůha