Zápis z VH 29.11.2019

Zápis z VH PG klub Krupka z.s. konané dne 29.11.2019
Místo konání:    Penzion Na statku, Ústí nad Labem
Přítomno:           27 členů spolku (ze 34)
Nepřítomno:        7 členů spolku

Dále přítomno:    7 přátel

Smyslem existence našeho klubu je především:
 1. Koordinace činnosti pro rozvoj, zachování a údržbu letových terénů v regionu
 2. Společné aktivity pro zvýšení efektivity a bezpečnosti rekreačního létání v regionu
  • Sdílení informací (letové aktivity, meteo informace, záložky, změny v pravidlech a terénech, mimořádné situace, pojištění atd.)
  • Dobětický vánek, Zavírání nebe, údržba terénů
Zpráva o hospodaření
Byla předložena a hlasováním schválena zpráva o hospodaření. Hlavní zdroje příjmů – příspěvky na údržbu startovaček, dotace na údržbu startovaček a na provoz sond. Hlavní výdaje – úhrada za vynětí terén Krupka, nájem za terén Krupka, provoz sond, nákup a provoz pily
 
Definice vztahu ke klubu
Byly definovány 3 statusy – člen klubu, přítel klubu, návštěvník
 • Člen – příspěvek, přihláška, respektuje stanovy a pokyny, společné aktivity
 • Přítel – příspěvek, respektuje stanovy a pokyny, společné aktivity
 • Návštěvník – příspěvek na údržbu (roční, denní), respektuje pokyny, pravidla pro létání a slušného chování

Členové a přátelé spolku přijímají povinnost starat se o terény a přispět na jejich údržbu. Členové a přátelé spolku (přátelé nehlasují, jinak vše jako členové – přebalování, VH, účast v soutěžích, besedy…).

Roční příspěvek pro všechny terény 500,- kč , pro členy LAA a svazu PG 300,- Kč
Pro startoviště Krupka 300,- Kč , pro členy LAA a svazu PG 200,- Kč
Pro ostatní terény kromě Krupky 200,- Kč , pro členy LAA a svazu PG 100,- Kč
Denní příspěvek pro členy LAA a svazu PG 50,- Kč , pro ostatní 100,- Kč
Noví členové
Rozhodnutím rady byli ke dni 29.11.2019 přijati další členové spolku: Pajkrt, Žák, Filip,  viz. prezenční listiny
Terény
Předsednictvo vyvolá jednání s vlastníkem pozemku pod cestou na startovišti Krupka
Údržbu terénů provádět v souladu s obecně platnými předpisy a žádné zásahy bez projednání s předsednictvem.
Pro příští rok je priorita standardní údržba všech terénů a oprava horní části startoviště Krupka. Na Krupce je třeba stále dodržovat přistávání výhradně na přistávací ploše. Čerťák parkování výhradně u silnice, nezajíždět ke startu – jednání s obcí a nájemcem o podmínkách zachování startoviště. Na Čerťáku je třeba upozorňovat příchozí piloty, kteří tento terén neznají, že je to terén výhradně pro zkušené piloty, kteří se v případě nouze trefí na hřiště (popis tohoto terénu viz. naše webovky sekce Startovačky Čerťák – provozní řád)
Mimořádné situace
Rozbor mimořádných situací – létání v silných podmínkách, špatný rozpočet na přistání, špatné vyhodnocení podmínek pro start, nezvládnutí pilotáže
Doporučení:
Meteo informace a specifika terénů, trénink startů, předstartovní rutina, respektování meteo podmínek, rozpočet na dolet a přistání, aplikace Záchranka, GPS, dýmovnice, pily, lékárny.
Dodržovat pravidla – vyhýbání, přiblížení na přistání, vysílačky, instrukce neznámým, domluva se spoluletci
 
Soutěže a reprezentace
Vyhodnotili jsme výsledky soutěží vyhlášených na rok 2019 a účast našich členů a přátel na neklubových akcích.
Jan Krejcar          1. místo přesnost přistání Raná Hop na sud
Bára Havrlová     1. místo Extreme Challenge Sušice
Hike&Fly Raná – 4.místo (Open) Jan Krejcar, 2.místo (40+)Jorg Leibiger,
                             5. místo (40+) Heiko Schlittermann
XContest Open (ČR a Evropa)
Prezentace nejlepších výsledků našich členů.
PG Krupka CUP
 1. David Vojtěch                 834 b.
 2. Míra Nový                       684 b.
 3. Lukas Svoboda               637 b.
Pozn. PG Krupka Cup 2020 je již funkční a na našich webových stránkách
Soutěže pro rok 2020:
 1. PG Krupka Cup
 2. Dobětický vánek
 3. Nejhodnotnější výkon roku
 4. Klikař roku
 5. Křovák roku
Námět na vyhodnocování „Krupské maturity“ – projedná předsednictvo
Dobětický Vánek 2019
Byl vyhodnocen v den soutěže a výsledky jsou již uvedeny na webových stránkách.
Nejhodnotnější výkon roku
Katka Schovancová Kobala 76,7 km volných
Jirka Schovanec      Kobala 105,6 km plochý trojúhelník
 
Křovák roku 2019
Jednohlasně – Karel Filip
Různé:
 • Proběhlo přebalování záložek 11.11.2019 ZŠ Palachova, Ústí nad Labem, pro členy Svazu PG hrazeno.
 • Stále hledáme možnou východní startovačku
 • Včas uhradit členské příspěvky LAA a odpovědnostní pojistky 2020
 • Členství v LAA a aktualizovat členství v PG svazu
 • Meteo informace  a jak je používat – M. Brůha
 • Informace o cestovním pojištění – Alive karta, např. přes Autoklub
 • Bannery Pilot se vrací ještě k dispozici
 • Poděkování Herzog, Vavřín, Vojtěch, Huňa, Bednařík, Sedliský, Burda, Brůha, Kai, Schovanec, Schovancová
 • Burza – kdo chce něco směnit či prodat , příště sebou
 • What´s Up – PG Krupka – připomínka pravidel a účelu
Stickery pro sezónu 2020 jsou k dispozici u Brůhy, Sedliského, Vojtěcha, Schlittermanna

 

Zpracoval: 1.12.2019  Martin Brůha