VH 2018

Zápis z VH PG Krupka LAA ČR z.s. konané dne 23.11.2018
Místo konání:    Penzion Na statku, Ústí nad Labem
Přítomno:           22 členů
Nepřítomno:      12 členů
Dále přítomno:  12 přátel
Smyslem existence našeho spolku je především:
 1. Koordinace činnosti pro zachování a údržbu letových terénů v regionu
 2. Společné aktivity pro zvýšení efektivity a bezpečnosti rekreačního létání v regionu
 3. Sdílení informací (letové aktivity, meteo informace, záložky, změny v pravidlech a terénech, mimořádné situace, pojištění atd.)
 4. PG Krupka Cup, Dobětický vánek, Zavírání nebe, údržba terénů
Zpráva o hospodaření
Byla předložena a schválena zpráva o hospodaření. Hlavní zdroje příjmů – příspěvky na údržbu startovaček, dotace na provoz sond. Hlavní výdaje – úhrada za vynětí terén Krupka, nájem za terén Krupka, provoz sond, nákup a provoz křovinořezu, údržba startovacích a přistávacích ploch
 
Definice vztahu ke klubu
Byly definovány 3 statusy – člen klubu, přítel klubu, návštěvník
 • Člen – příspěvek, přihláška, respektuje stanovy a pokyny, společné aktivity
 • Přítel – příspěvek, respektuje stanovy a pokyny, společné aktivity
 • Návštěvník – příspěvek na údržbu (roční, denní), respektuje pokyny, pravidla pro létání a slušného chování
Členové a přátelé spolku přijímají povinnost starat se o terény a přispět na jejich údržbu
Roční příspěvek 500,- Kč
Přátelé spolku (přátelé nehlasují, jinak vše jako členové – přebalování, VH, účast v soutěžích, besedy…)
Noví členové a změna v radě spolku
Rozhodnutím rady byli ke dni 23.11.2018:
–          přijati další členové spolku: Adamec, Švimberský, Musilová, Došek,Schovanec, Schovancová, Volný
–          uvolněni členové rady Miroslav Nový a Tomáš Brož a nově zvoleni Rostislav Sedliský a Václav Thoř
Terény
Probíhají jednání o prodloužení startoviště Krupka, dokončena legalizace Zlatníku a Jílového SV. Údržbu terénů provádět v souladu s obecně platnými předpisy a žádné zásahy bez souhlasu vlastníka. Na Krupce je třeba dodržovat přistávání výhradně na přistávací ploše. Čerťák parkování u silnice – jednání s obcí a nájemcem o podmínkách zachování startoviště. Na Čerťáku je třeba upozorňovat příchozí piloty, kteří tento terén neznají, že je to terén výhradně pro zkušené piloty, kteří se v případě nouze trefí na hřiště (popis tohoto terénu viz. naše webovky, sekce Startovačky, Čerťák – provozní řád)
Mimořádné situace
Nepochopení počasí, létání v silných podmínkách, špatný rozpočet na přistání (krátké), let na doraz, nedostatečná předstartovní kontrola, neodpovídající výbava, nezvládnutí pilotáže, diváci
Doporučení:
Meteo informace a specifika terénů, trénink startů, předstartovní rutina, respektování meteo podmínek, rozpočet na dolet a přistání, aplikace Záchranka, GPS, dýmovnice, pily, lékárny
Dodržovat pravidla – vyhýbání, přiblížení na přistání, vysílačky, instrukce neznámým, domluva se spoluletci
 
Soutěže
Vyhodnotili jsme výsledky soutěží vyhlášených na rok 2018
 
XContest Open (ČR a Evropa)
Nejlepší jednotlivci:
David Vojtěch                     – pozice 21
Michal Fikejs                      – pozice 47
Míra Nový                          – pozice 54
Týmy:
Tým Krupkaaa (Vojtěch, Fikejs, Nový)  6 .místo
PG Krupka CUP
 1. David Vojtěch                 849 b.
 2. Michal Fikejs                  688 b.
 3. Míra Nový                      637 b.
Pozn. PG Krupka Cup 2019 je již funkční a na našich webových stránkách
Soutěže pro rok 2019:
 1. XContest
 2. PG Krupka Cup
 3. Dobětický vánek
 4. Viděno shora – o nejlepší snímky s leteckou tématikou
Dobětický Vánek 2018
Byl vyhodnocen v den soutěže a výsledky jsou již uvedeny na webových stránkách.
Křovák roku 2018
Téměř jednohlasně – Olaf Herzog
Různé:
 • Přebalování záložek 3.12.2018 ZŠ Palachova, Ústí nad Labem, pro členy Svazu PG hrazeno – 12 přihlášených
 • Ověřit potenciál startoviště Horní Jiřetín (rada spolku)
 • Stále hledáme možnou východní startovačku
 • Odpovědnostní pojistky 2019
 • Členství v LAA, členství v PG svazu 2019
 • Bannery Pilot se vrací ještě k dispozici
 • Poděkování Olaf, Vavřín, Vojtěch, Huňa, Bednařík, Sedliský, Burda
 • Burza – kdo chce něco směnit či prodat , příště sebou
 • Whats Up – PG Krupka – připomínka pravidel a účelu
Nálepky pro novou sezonu jsou k dispozici u Brůhy, Sedliského, Poura, Vojtěcha, Nového. V. Thoře
Zpracoval:
Martin Brůha