Provozní řád startoviště NPR Zlatník

!!! Tento terén má ve své správě Paragliding klub Raná z.s. !!!
Provoz:                                      od 1.6. do 31.1.
Start – přistání:                           457m n.m.
Použitelné směry:                      jihozápad
Souřadnice GPS:                       start       N 50° 30′ 52“, E 13° 42′ 55“
.

Letový provoz – letiště Most

Před startem volat na číslo 606 659 775 –  letiště  v Mostě a dohodnout provoz

Omezení

Vzlety jsou povoleny pouze v době od 1.6. do 31.1.

Parkování

Parkování je možné pouze v souladu s předpisy o provozu na pozemních komunikacích (např. na zpevněné ploše u hřbitova). Výjezdy na start, do zákazů vjezdů a do lesních porostů v oblasti Zlatníku motorovými vozidly jsou zakázány. Žádáme piloty a jejich doprovod, aby ani na parkovištích nezanechávali žádné odpadky.

Přístup

Výstup na startoviště a veškerý pohyb osob je možný pouze po červené turistické značce (kolem statku, vodárny a lesní pěšině). Přístup po asfaltové cestě přes sedlo a kolem krmného zařízení je zakázán.

Start

Piloti si připravují SLZ především mimo startovací plochu tak, aby neomezovali ostatní piloty při startu. Na plochu vstupují až piloti plně připraveni ke vzletu a startují bez zbytečných průtahů.

Přistání

Doporučená přistávací plocha se nachází na louce mezi hřbitovem a bývalým statkem.

Děkujeme a přejeme krásné letové zážitky.

Kontaktní osoby:
Pavel Janeček      +420 771 991 604 (CZ)

Miroslav Volný – inspektor letového provozu +420 777 128 949 (CZ,EN)

www.rana-paragliding.cz
Integrovaný záchranný systém: 112