Kdo jsme

Snad nejlépe nás charakterizuje věta z průvodního dopisu Václava Fajta na LAA ČR z dubna 1997 oznamující vznik občanského sdružení: „…jsme parta asi dvaceti nadšenců z Ústí n. Labem a okolí, která podlehla kouzlu tichých letů na padákových kluzácích bez závodních ambicí, z pouhého potěšení nad letem samým. Z počátku jsme se potkávali na kopcích v okolí Ústí, pozdravili se a navzájem se vypletli ze šípků nebo z větví nevhodně umístěných stromů. Tato činnost nás natolik sblížila, že při prvních brigádách na čištění startovišť jsme dospěli k rozhodnutí založit spolek a naše poletování vzduchem legalizovat. K tomu přispěla i ochota a snaha městkého zastupitelstva Krupky a výsledkem je nádherné startoviště s 390 metrovým převýšením a oficiální přistávací plocha…..“

Tolik historie, avšak čas oponou trhnul, jsou nové materiály a křídla, sedačky už se nepřešívají z horolezeckých sedáků. Přibyly nové startovačky, vyrostli noví piloti, a také díky unikátním přírodním podmínkám se z ústeckého regionu stala jedna z nejvýznamnějších letových oblastí s přírodními startovišti, kterou hojně navštěvují i přespolní či přeshraniční lítači. V prosinci 2015 se nás na valné hromadě sešlo 33 (včetně 11 kolegů z Německa), a zdaleka jsme nebyli všichni, kteří zde žijí a létají. Abychom i nadále dobře vycházeli s majiteli startovišť a přistávacích ploch, abychom minimalizovali počet mimořádných událostí a zvládali víkendové nápory na frekventovaných startovištích, snažíme se neustále zlepšovat komunikaci, ale především i provádění samotné činnosti.

Hlavním předmětem činnosti našeho spolku je:

  • Provozování a organizace amatérského volného létání (paragliding, závěsné létání) v ústeckém regionu v souladu s pravidly LAA ČR.
  • Údržba letových terénů v souladu s obecně závaznými pravidly a předpisy.
  • Organizace metodické, poradenské i materiální pomoci pro členy spolku i hostující lítače.
  • Zábava, radost z létání …