Zápis VH 11/2023

Zápis z VH PG klubu Krupka LAA ČR z.s. konané dne 3.11.2023

Místo konání:    Restaurace Březová, Ústí nad Labem
Přítomno:           16 členů spolku (z 27)
Nepřítomno:     11 členů spolku
Dále přítomno:  9 hostů

Smyslem existence našeho klubu je především:

 1. Právnický a ekonomický subjekt
 2. Koordinace činnosti pro rozvoj, zachování a údržbu letových terénů v regionu
 3. Společné aktivity pro zvýšení efektivity a bezpečnosti rekreačního létání v regionu
  • Sdílení informací (letové aktivity, meteo informace, záložky, změny v pravidlech a terénech, mimořádné situace, pojištění atd.)

Dobětický vánek, Zavírání nebe, skupina Whatsap, údržba terénů, provoz sond

Zpráva o hospodaření

Byla předložena a hlasováním schválena zpráva o hospodaření. Hlavní zdroje příjmů – příspěvky na údržbu startovaček, dotace na údržbu startovaček a na provoz sond. Hlavní výdaje – nájem a vynětí z funkce lesa za terén Krupka, sekání a údržba terénů, nákup a položení dalšího pásu koberce na startovací ploše Krupka, nákup motorové kosy a akumulátoru, provoz sond

Rozpočet je vyvážený díky dotacím a počtu přispívatelů

 Definice vztahu ke klubu

 • Člen – příspěvek, přihláška, respektuje stanovy a pokyny, společné aktivity, hlasovací právo
 • Host – příspěvek (roční, denní), respektuje pokyny a provozní řády, pravidla pro létání

Roční příspěvek na údržbu terénů a sond zůstává i pro sezónu 2024 pro členy LAA a svazu PG 300,- Kč pro ostatní 500,- Kč.

Denní příspěvek pro členy LAA a svazu PG 100,- Kč , pro ostatní 150,- Kč

Terény

Všechny stávající námi spravované terény lze používat bez omezení a dle provozních řádů či informací na našich stránkách.

Údržbu terénů provádět v souladu s obecně platnými předpisy (nejen pro CHKO) a žádné zásahy bez projednání s předsednictvem.

Při létání respektovat omezení od ochranářů (hnízdění ptáků Čerťák, Brná)

Na Krupce je třeba stále dodržovat přistávání výhradně na přistávací ploše ne na dětském hřišti, kde jsou i nově zbudované dětské prolézačky.

Startovačka Krupka se nachází v ochranném pásmu Unesco (hornická činnost). V ÚP je přistávačka již vedena jako zastavitelné území.

Čerťák parkování výhradně u silnice, nové parkoviště, nezajíždět ke startu.

Pro pravidelné brigádníky byly odhlasovány nové hodinové sazby (180 Kč/hod.) a dopravné (3Kč/km)

Mimořádné situace a bezpečnost létání

Rozbor mimořádných situací –  v našem regionu bylo registrováno 14 mimořádných situací s jedním zraněním. Létání v silných podmínkách, rozpočet na přistání, pozdní odpoutání od kopce, nezvládnutí pilotáže, předstartovní kontrola

 Doporučení:

Meteo informace a specifika terénů, trénink startů, nepodléhat davu a umět odejít z kopce, rozpočet na dolet a přistání, soutěž až v druhé řadě, aplikace Záchranka, GPS, pily, lékárny, nelítat sám, vysílačky

Dodržovat pravidla – vyhýbání, točení ve stoupáku, uvolnit místo pokud mne někdo dotáčí ve stoupáku

 Soutěže a reprezentace

Vyhodnotili jsme výsledky soutěží vyhlášených na rok 2023

PG Krupka CUP 2023 Standard

 1. Josef Baco
 2. Karel Filip
 3. Dietmar Berger

PG Krupka CUP 2023 Open

 1. David Vojtěch
 2. Vincent Gramp
 3. Tasso Schille

 Soutěže pro rok 2024:

 1. PG Krupka Cup – nově dvě kat. (Standard, Open )
 2. Dobětický vánek
 3. Nejhodnotnější výkon roku
 4. Křovák

Dobětický Vánek 2023

Čeká se na vhodné počasí.

Nejhodnotnější výkon roku

Stefan Lauth – FAI 125,76 km z Krupky 7.7.2023 na křídle Standard

Křovák roku 2022

Jarda Huňa – start v silných podmínkách a zavětvení na startu v Brné

Různé

Přebalování záložek proběhne 8.11.2023 v ZŠ Palachova

Finalizujeme prodloužení nájemní smlouvy na Krupce

Plánujeme dokončovací brigádu na Krupce – položení zbytku koberce, umístění laviček

Ověření možností pro náhradní přistávačku v Krupce, pokud se bude na stávající ploše realizovat výstavba

Návrh na umístění přistávacího terče na přistávačku v Krupce

Info o zvažované výstavbě startovačky na Lovoši  (zřizovatel město Lovosice)

 

Zpracoval:

4.11.2023  Martin Brůha prezident spolku