Zápis VH 11/2022

Zápis z VH PG klub Krupka z.s. konané dne 18.11.2022

Místo konání:    Penzion Na statku, Ústí nad Labem
Přítomno:          25 členů spolku (ze 34)
Nepřítomno:       9 členů spolku
Dále přítomno: 11 hostů

 

Smyslem existence našeho klubu je především:

 1. Koordinace činnosti pro rozvoj, zachování a údržbu letových terénů v regionu
 2. Společné aktivity pro zvýšení efektivity a bezpečnosti rekreačního létání v regionu
  • Sdílení informací (letové aktivity, meteo informace, záložky, změny v pravidlech a terénech, mimořádné situace, pojištění atd.)

Dobětický vánek, Zavírání nebe, skupina Whatsap, údržba terénů, provoz sond

Hlasování o důvěře a noví členové

Na podnět Rady spolku proběhlo hlasování o její důvěře. Všichni členové Rady byli hlasováním potvrzeni pro další období.

Rozhodnutím rady byli ke dni 18.11.2022 přijati další členové spolku: Krčil, Doležal, Mitcherling, Baco, David ,  viz. prezenční listiny

Zpráva o hospodaření

Byla předložena a hlasováním schválena zpráva o hospodaření. Hlavní zdroje příjmů – příspěvky na údržbu startovaček, dotace na údržbu startovaček a na provoz sond. Hlavní výdaje – úhrada za vynětí terén Krupka, nájem za terén Krupka, sekání a údržba terénů, provoz sond, rukávy, baterie do pily

 Definice vztahu ke klubu

 • Člen – příspěvek, přihláška, respektuje stanovy a pokyny, společné aktivity, hlasovací právo
 • Host – příspěvek (roční, denní), respektuje pokyny a provozní řády, pravidla pro létání

Roční příspěvek na údržbu terénů a sond je pro členy LAA a svazu PG 300,- Kč pro ostatní 500,- Kč. Denní příspěvek pro členy LAA a svazu PG 100,- Kč , pro ostatní 150,- Kč

Terény

Všechny stávající námi spravované terény lze používat bez omezení a dle provozních řádů či informací na našich stránkách. Terén Zlatník přešel plně do správy PG Raná.

Údržbu terénů provádět v souladu s obecně platnými předpisy pro CHKO a žádné zásahy bez projednání s předsednictvem.

Při létání respektovat omezení od ochranářů (hnízdění ptáků Čerťák, Brná).

Na Krupce je třeba stále dodržovat přistávání výhradně na přistávací ploše ne na dopravním hřišti, kde jsou i nově zbudované dětské prolézačky. Do ÚP jde návrh na přeměnu přistávačky v zastavitelné území.

Čerťák parkování výhradně u silnice, nové parkoviště, nezajíždět ke startu.

Pro pravidelné brigádníky byly odhlasovány nové hodinové sazby (180 Kč/hod.) a dopravné (4 Kč/km)

Mimořádné situace

Rozbor mimořádných situací – létání v silných podmínkách, rozpočet na přistání, pozdní odpoutání od kopce, nezvládnutí pilotáže, předstartovní kontrola  Míra Volný – prezentace o sedačkách a upínání.

Doporučení:

Meteo informace a specifika terénů, trénink startů, umění odejít z kopce, rozpočet na dolet a přistání, soutěž až v druhé řadě, aplikace Záchranka, GPS, pily, lékárny, nelítat sám, vysílačky

Dodržovat pravidla – vyhýbání, točení ve stoupáku

 Soutěže a reprezentace

Vyhodnotili jsme výsledky soutěží vyhlášených na rok 2022

PG Krupka CUP 2022

 1. David Vojtěch                 1073 b.
 2. Lukas Svoboda                865 b.
 3. Marko M.                          820 b.

Soutěže pro rok 2023:

 1. PG Krupka Cup – nově dvě kat. (Standard, Open )
 2. Dobětický vánek
 3. Nejhodnotnější výkon roku
 4. Křovák

Dobětický Vánek 2022

Byl vyhodnocen v den soutěže a výsledky jsou již uvedeny na webových stránkách.

Nejhodnotnější výkon roku

Zdeněk Enzo Nič – Sorica 205,8 km plochý

Jan Krejcar – Krupka 100,5 km FAI západní cestou

 Křovák roku 2022

Franta David

Různé

Spolek se stal členem LAA ČR , neboť je to podmínka pro čerpání dotací.

Pořadatelé Ligy nás požádali o možnost konání závodů na Krupce.  VH odsouhlasila, že to bude možné při akceptování pravidel, která připravíme a dohodneme s pořadateli. VH vyslovila nesouhlas s konáním závodů na Čerťáku.

Odkoupili jsme meteosondu na Krupce

Obnovení odpovědnostních pojistek a uhrazení členských příspěvků LAA pro rok 2023

Whatsap – update komunikační pravidel – cca 130 účastníků

 Zpracoval: 26.11.2022  Martin Brůha